PureEksteriør

TitanCoat er en simpel løsning til udendørs miljø. Der påføres en fotokatalytisk belægning baseret på nanoteknologi, der naturligt beskytter bygninger og miljøet. Når belægningen er påført vil den virke selvrensende for alle luftbårne organiske forurenende stoffer (støv, pollen osv.), da belægningen vil omdanne dem til ufarlig kuldioxid og vanddamp. På grund af belægningens hydrofile og antistatiske egenskaber vaskes biprodukter væk med regnvand. Med de hydrofile egenskaber behøver ruder, glaspartier og gipsplaster ikke rengøres i mange år, da urenheder vaskes væk med regnvand. Dermed reduceres vedligeholdelsesomkostningerne markant.

exterior playground

TitanCoat kan benyttes på

Glasfacader

Gipsplader og andre facader

Vinduer

Stenbelægning og fortov

Historiske bygninger

Egenskaber

Ekstremt hydrofil

Nedbrydes organiske forurenende stoffer

Forhindrer vækst af skimmel og svampe

Antibakteriel og antiviral

Vandbaseret produkt

Antistatisk

Rensning af luft og nedbrydning af NOx

Energibesparende

Beskytter miljøet ved at reducere brugen af ​​vand og kemiske rengøringsmidler